Föreningen

Nora biologiska förening bildades 1943 och har alltså varit aktiv i ca 80 år. Från en blygsam start med inriktning på naturstudier har verksamheten utvecklats. Fortfarande är naturstudierna viktiga och sker dels i form av exkursioner för allmänheten och dels genom inventeringar som föreningen deltar i. Syftet med exkursionerna är att ge kunskap om arter och ekologiska samband och inte minst att främja naturintresset.

En annan verksamhetsdel som blivit allt viktigare är natur- och miljövård. Föreningen försöker bevaka vad som händer med miljön i vår närhet och vilka förändringar som sker i naturen. Vi har kontinuerlig kontakt med Nora kommun genom det natur- och miljöråd som finns och där föreningen är representerad. Föreningen har även hand om en stor del av skötseln i Fibbetorps naturreservat.

Varje år ger föreningen ut en årsrapport på ca. 50 sidor som innehåller fågelrapporter, växtfynd, exkursionsreferat, inventeringar mm.

Ordförande sedan 1995 är Peter Bernövall och styrelsen i övrigt består av Roland Thuvander, Lisbeth Uhr, Karin Berg, Lotta Persdotter Andersson, Camilla Pettersson, Lovisa Nilsson, Renate Schwencke, Bertil Sundberg. Suppl. Claes Eliasson och Anna Ljungkvist.

Det är enkelt och billigt att bli medlem! Du kan bli medlem i föreningen genom att betala in medlemsavgiften via Swish 123 200 69 63 eller på Bg 715-7787 eller kontakta kassören Lisbeth Uhr (0587-17 30 18) eller ordföranden Peter Bernövall (peterbernovall(a)gmail.com, 070-2123658). Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.