Program 2018

16-25/3 kvällstid. Ugglelyssning i Noratrakten
sö 18/3 kl 18.00 Årsmöte. Församlingshemmet i Nora
to 19/4 kl 18.00 Fibbetorps naturreservat
må 23/4 kl 18:00 Järleån. Familjeutflykt
lö 19/5 kl 08:15 Vårfloran vid Ängsö slott. Västerås
sö 20/5 kl 06.00 Åsbosjön. Med cykel på den traditionella rutten runt sjön
ti 5/6 kl 20:00 Naturens Hus, Örebro Oset. Nattfågellyssning
lö 16/6 kl 09:00 Venakärret
lö 30/6 kl 09:45 Botanisk exkursion till Born, Nora och eventuellt till Kalkudden i Fåsjön
sö 19/8 kl 08:00 Murstensdalen. Hällefors.
lö 8/9 kl 09:45 Malmbackarna i Hagfors. Hos Frida Turander
sö 23/9 kl 16:00 Tranor och gäss vid Kvismaren
(Med reservation för ändringar)

Utförligare program 2018


Rapporterade observationer i Nora

(länkar till Artportalen)


Holkar till salu