Program 2021

sö 7 februari kl 10.00 – Strömstareutflykt till Born, Hammarby och Järleån.
Samling vid Hyttfallets kraftstation
Ledare: Camilla Pettersson, Peter Bernövall. 070 2123658


13 – 22 mars kvällstid – Ugglelyssning i Noratrakten.
Plats för utflykten bestäms under veckan. Ta med korv att grilla.
Intresseanmälan med återkoppling till ledare: kajsa.greback@hotmail.com eller ring 070 3375404 Kajsa Grebäck.
Samarr. Naturskyddsföreningen.


lö 20 mars – Lie och slåtterkurs.
I Fredriksberg. (max 8 deltagare vid varje kurstillfälle)
Staffan Lunddahl lär dig vässa och hantera en Knackelie.
Anmälan och information till studieframjandet.se eller Kajsa Grebäck kajsa.greback@hotmail.com
Samarr. Naturskyddsföreningen.


to 15 april kl 17.00 – Fibbetorps naturreservat.
Samling i reservatet
Vi vandrar i reservatet och ser på blommor och fåglar.
Ledare: Peter Bernövall.


to 29 april kl 17.00 – Järleån.
Samling vid reservatets stora parkering
Familjeutflykt, matsäck och korvgrillning. Vi upplever våren, strömmande vatten, strömstare och forsärla om vi har tur.
Ledare: Peter Bernövall och Lotta Persdotter Andersson.


sö 16 maj kl 06.00 – Åsbosjön runt på cykel.
Samling på torget i Nora
Vi cyklar på traditionsenlig fågelexkursion med Anders Carlberg som ledare.


sö 23 maj kl 10.00 – Vi besöker reservaten Limberget och Björkbergsbacken
Samling vid Järnboås kyrka
Ledare: Peter Bernövall, Camilla Pettersson


lö 5 juni – Lie och slåtterkurs.
I Noratrakten. (max 8 deltagare vid varje kurstillfälle)
Slåtter ute med lie.
Anmälan och information till studieframjandet.se eller Kajsa Grebäck kajsa.greback@hotmail.com
Samarr. Naturskyddsföreningen.


lö 5 juni kl 20.00 – Nattfågellyssning i Kvismaren
Samling Öby kulle.
Vi upplever sommarkvällens och nattens fåglar och ljud
Ledare: Peter Bernövall, Roland Thuvander


sö 20 juni kl 11.00 – Rikkärret Leja och Bromsjöbodars slåtterängar
Samling vid Lejareservatets parkering.
Vi vandrar och ser på blommor och fjärilar.
Ledare: Claes Eliasson 070 2764192


sö 19 september kl 16.00 – Öby kulle, Kvismaren.
Samling Öby kulle.
Dan Käll berättar om Kvismaren och vi ser på tranornas flytt, gäss och havsörnar medans kvällen skymmer.
Ledare: Lovisa Nilsson 073 8082962


lö 25 september kl 09.30 – Svampexkursion, naturreservatet Knapptorp
Anmäl ditt intresse att delta i svamputflykten.
Samling Svampen Örebro kl 9.00 och Nora torg kl 9.30.
Ledare: Herbert Kaufmann 019-246194 och Camilla Pettersson 070 5720884.
Samarr. Örebro läns botaniska sällskap.


sö 3 oktober kl 16.00 – Årsmöten, Svalbo
Vid Svalbo café, utomhus under tak. Vi bjuder på kaffe och macka


(Med reservation för ändringar)

I år kommer ingen samåkning att erbjudas, p.g.a. av Covid. Upplysning, information och eventuell samåkning fås genom att ringa till ansvarig för utflykten. Medtag matsäck och lämplig fotbeklädnad (t.ex. stövlar). Alla är välkomna på våra exkursioner och möten. Inga deltagaravgifter!

I samarbete med:

Naturskyddsföreningen Nora
Örebro Läns Botaniska sällskap