Program 2019

sö 3 februari kl 10.00 – Strömstareutflykt till Bornsälven och Järleån.
Ledare: Peter Bernövall, Roland Thuvander.


15 – 25 mars kvällstid – Ugglelyssning i Noratrakten.
Ledare: Roland Thuvander och Camilla Pettersson. Intresseanmälan till Camilla Pettersson 070-5720884, som hör av sig om lämplig kväll.


sö 17 mars kl 17.00 – Årsmöte. Församlingshemmet i Nora.
Torbjörn Arvidsson visar bilder och berättar om: ”Möten med fåglar och annan natur under 2018”


to 11 april kl 17.00 – Fibbetorps naturreservat. (OBS. samling i reservatet)
Rundvandring. Vi lyssnar på de tidiga vårfåglarna och plockar bort nedfallna grenar på gräsytor. Ledare: Peter Bernövall.


on 1 maj kl 16.00 – Järleån.
Familjeutflykt med fågelskådning och korvgrillning (tag med att grilla). Ledare: Karin Berg, Peter Bernövall.


sö 5 maj kl 08:15 (kl 09.15 Örebro universitets parkering) – Vårfloran i det nya naturreservatet i Göksholm, Stora Mellösa. (Vid frågor: kontakta Peter Bernövall). Samarr. Örebro läns botaniska sällskap.


sö 20 maj kl 06:00 – Åsbosjön runt på cykel.
Traditionsenlig fågelexkursion. Ledare: Anders Carlberg.


on 5 juni kl 20:00 – Kvismaren, nattfågellyssning
Upplev nattfåglarnas märkliga värld. Ledare: Roland Thuvander.


sö 9 juni kl 10:00 – Grythyttan/Saxhyttan.
Botanisk exkursion till en nyfunnen guckuskolokal. Ledare: Daniel Gustafsson. Samarr. Örebro läns botaniska sällskap.


sö 23 juni kl 10:00 – Näsmarkerna, Älvlången. Botanik och fjärilar.
Ledare: Owe Nilsson, Kjell Sundkvist. Samarr. Örebro läns botaniska sällskap.


19 – 21 juli. Långexkursion till Falbygden och Kinnekulle i Västergötland.
Vi studerar växter och insekter i dessa mycket intressanta trakter. Övernattning i stugor vid Mösseberg planeras. Anmälan senast den 1 juni till Peter Bernövall. Ledare: Claes Eliasson och Kjell Sundkvist.


sö 18 augusti kl 10:00 – Stensjön. Naturreservat i Nora kommun.
Sensommarvandring i bergslagsnatur. Ledare: Camilla Pettersson, Peter Bernövall.


sö 15 september kl 10:00 – Svampexkursion till Limmingen, Grythyttan.
Ledare: Herbert Kaufmann. Samarr. Örebro läns botaniska sällskap.


sö 22 september kl 16.00 (kl 17.00 vid Öby kulle) – Kvismaren. Tranor, gäss och havsörnar.
Vi kan räkna med att få se 15.000 tranor och tusentals gäss (5-6 olika arter). Ledare: Lovisa Nilsson.


(Med reservation för ändringar)

Då inget annat angivits är samlingsplatsen torget i Nora. Utsatt klockslag är tiden för samling och avfärd. Medtag matsäck och lämplig fotbeklädnad (stövlar att föredra). Även du utan bil är välkommen, vi ordnar plats. Samåkning i bilar. Man delar på kostnaden.

Alla intresserade är välkomna på våra exkursioner och möten. Inga deltagaravgifter!

I samarbete med:

Naturskyddsföreningen Nora
Örebro Läns Botaniska sällskap