Program 2018

16 – 25 mars kvällstid  Ugglelyssning i Noratrakten
Ledare: Roland Thuvander, Kajsa Grebäck. Intresseanmälan till Kajsa Grebäck 070-3375404 eller kajsa@craftart.se så hör vi av oss när det blir en lämplig kväll. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nora


sö 18 mars kl 18.00 – Årsmöte. Församlingshemmet i Nora
Nio år med snöleoparder i Gobiöknen. Örjan Johansson berättar om sin forskning och visar bilder


to 19 april kl 18.00 –  Fibbetorps naturreservat.
Fibbetorps naturreservat. Rundvandring, städning och borttagning av grenar på gräsytor.
Ledare Peter Bernövall. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nora


må 23 april kl 18.00 (kl 18.30 Stora parkeringen vid reservatet Järleån) – Järleån
Familjeutflykt, Vi lyssnar på vårfåglar och forsens brus. Brasa (Tag med att grilla om du vill!)
Ledare: Karin Berg, Peter Bernövall. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nora


lö 19 maj kl 08:15 (kl 09.00 Svampen, Örebro) – Vårfloran vid Ängsö slott, Västerås
Vårfloran vid Ängsö slott, Västerås.
Ledare: Herbert Kaufmann + tre botanister från Västerås. Samarrangemang med Örebro läns botaniska sällskap


sö 20 maj kl 06:00 – Åsbosjön runt på cykel
Traditionen fortsätter med denna speciella fågelmorgon.
Ledare: Anders Carlberg


ti 5 juni kl 20:00 (kl 20.45 Naturens Hus, Örebro) – Oset, nattfågellyssning
Följ med och upplev nattfåglarnas märkliga värld.
Ledare. Roland Thuvander och Kajsa Grebäck. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nora


lö 16 juni kl 09:00 (09.30 Missionshuset i Älvhyttan) – Venakärret
Vi besöker detta fantastiska naturreservat i Nora kommun och hoppas på att den vackra och ovanliga orkidén kärrknipprot står i blom. Ett stort antal av försommarens sångfåglar kan vi få höra, och se rovfåglar som brun kärrhök, tornfalk och kanske bivråk.
Ledare: Peter Bernövall, Kjell Sundkvist. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nora


lö 30 juni kl 09:45 – Botanisk exkursion till Born, Nora och eventuellt till Kalkudden i Fåsjön
Intressant kalkflora.
Ledare: Camilla Pettersson (tel. 070-5720884).  Samarrangemang med Örebro läns botaniska sällskap


sö 19 augusti kl 08.00 – Murstensdalen. Hällefors (OBS Ändrat utflyktsmål och tid för samling på Nora torg)
Vildmark med mosaikartad natur.
Ledare: Roland Thuvander. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nora


lö 8 september kl 09.45 – Malmbackarna i Hagfors hos Frida Turander
Sällsynta ängsmarkssvampar, varav  flera arter jordtungor och fingersvampar.
Ledare: Herbert Kaufmann (019-246194).  Samarrangemang med Örebro läns botaniska sällskap


sö 23 september kl 16.00 (kl 17.00 vid Öby kulle) – Kvismaren
Enorma flockar med tranor och gäss (flera olika arter),  havsörnar och mycket annat spännande.
Ledare: Lovisa Nilsson (som doktorerat på tranor). Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Nora


(Med reservation för ändringar)

Då inget annat angivits är samlingsplatsen torget i Nora. Utsatt klockslag är tiden för samling och avfärd. Medtag matsäck och lämplig fotbeklädnad (stövlar att föredra). Även du utan bil är välkommen, vi ordnar plats. Samåkning i bilar. Man delar på kostnaden.

Alla intresserade är välkomna på våra exkursioner och möten. Inga deltagaravgifter!

I samarbete med:

Naturskyddsföreningen Nora
Örebro Läns Botaniska sällskap